AYKUT DEMİRAY

Aykut Demiray, 1 Mart 2012 tarihinde Akbank'a Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. 1979 yılında kariyerine T. İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, çeşitli birim ve şubelerde farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998-2011 yılları arasında Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Demiray, kendi danışmanlık şirketinin kurucu üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TÜSİAD Üyesi'dir.


BİNNAZ TOPRAK

Binnaz Toprak, 24 Mart 1942'de Sivas'ta doğdu. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Hunter College of the City University of New York'da Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Doktorasını City University of New York Graduate Center'de yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başladı. Aynı üniversitede doçent ve profesör oldu. Bölüm Başkanlığında; Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu Üyeliklerinde bulundu. Koç ve Minnesota (ABD) Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli ülkelerde 170'in üzerinde konferans ve sempozyumda bildiri sundu. Çok sayıda İngilizce ve Türkçe makalesi ile 5 kitabı yayınlandı. St. Olaf College'den (ABD) "Fahri Doktora" unvanı sahibidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Toprak, evli ve 1 çocuk annesidir.


CEYDA AFACAN
Ceyda Afacan 1980 - İstanbul doğumludur. Öğrenim hayatına 1987 yılında Bahçelievler Yayla İlköğretim, 1995 yılında Bahçelievler Lisesi ve 1998 Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünde devam etmiştir. 2002 yılında fakülte bitirme tezi "Türkiye Ekonomisinde Ekonometrik Bir Model ile Enflasyonun Tahmini" ile Türkiye ekonomisi üzerine regresyon analizi yöntemiyle ekonominin dinamiklerini inceleyen bir çalışma yapmıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri anabilim dalı Yöneylem Araştırmaları bilim dalına kabul edilmiştir. 2007 yılında "Kalite Yönetim Sistemi Ve Stratejik Planlamada Kalite İyileştirmesinde Doğrusal Programlama Uygulaması" yüksek lisans tez çalışması ile uzmanlık eğitimini tamamlamış ve Yöneylem Araştırmaları Uzmanı ünvanına sahip olmuştur. Nisan 2003- Temmuz 2006 tarihleri arasında Tetaş Tekstil Makineleri şirketinde Bilgi sistemleri departmanında çalışmıştır. 2006 yılından bugüne, istatistik ve yöneylem araştırmaları alanında akademik çalışmalara danışmanlık yapmaktadır. Yöneylem Araştırmaları Derneği, İstatistik Mezunları Derneği üyesidir.HÜSEYİN GÜN
Hüseyin Gün, 1960 yılında K.Maraş'ta doğdu, Yem sanayinde personel şefliği yaptı, DHMİ Genel Müdürlüğünde Nöbetçi havalimanı müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yaptı halen DHMİ Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (Eurocontrol teşkilatının) insan kaynakları biriminin toplantılarına Türkiye'yi temsilen birçok kere katıldı. 2002 yılından itibaren mobbing konusunda seminerler verdi, sunumlar yaptı. 2010 yılı başlarında Mobbing ile Mücadele Derneğinin Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. Halen bu derneğin genel başkanıdır. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ve TBMM İnsan Hakları Komisyonuna Mobbing ve Çözüm Önerileri Raporunu sundu. Mobbing konusunda birçok panel ve sempozyumda konuşmacı olarak katıldı.Halen Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının Mobbing ile mücadele kurulunun altında oluşturulan Teknik komitede üye olarak görev yapıyor. Çalışma Ortamında psikolojik taciz(mobbing) isimli bir kitabı 2009 yılında Lazer yayınları arasında yer aldı ve ikinci baskısını yaptı. Birçok dergi ve gazetede mobbing konusunda makaleleri yayımlandı. Sağlık Bakanlığının Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet projesine katkı yapmaktadır. İstanbul Kent Gazetesinde köşe yazarlığı görevini sürdürmektedir.NURCAN ÖNDER
Nurcan Önder, 1972'de Yozgat'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi'nde yaptı . 1992 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.2010 yılı Eylül ayına kadar İş Müfettişi olarak görev yaptıktan sonra aynı Bakanlıkta Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Orta düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Önder, evli ve 2 çocuk annesidir.ÇAĞLAR ÇABUK
Çağlar Çabuk, 1972, İstanbul doğumlu. Çalışma yaşamına 1992 yılında Samtas A.Ş.'nin personel bölümünde başladı. 2008'de ise, is hayatının on altı yıllık ilk bölümünü "İnsan Kaynakları Müdürü" olarak çalıştığı Standard Bank Plc Türkiye Temsilciliği'nde noktaladı.

Türkiye'de, mobing (işyerinde psikolojik taciz) alanında ilk kez sahaya inen "Mobing Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi"ni yönetmiştir. Bu merkezde 2008-2009 Ekim dönem aralığında mağdurlara gönüllü destek vermiştir. Hâlihazırda kurucusu olduğu "Mobing Eğitim ve Destek Merkezi "nde bireysel ve kurumsal müşterilerine mobingle mücadelede profesyonel danışmanlık hizmetleri vermektedir.

17.12.2010 itibariyle TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun "Mobbing Alt Komisyonu"nda görevli milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla toplantılarda görev almıştır. Halihazırda bir sivil Toplum Projesi olan "TBMM Ortak Çalışma Grupları"nın profesyonel moderatörlüğünü yürütmektedir. Mobing mağdurlarına pratik bilgi ve öneriler taşıyan "Sıfıra Sıfır Elde Var Mobing" adlı kitabı (Elma Yayınevi Mart 2010 'da yayınlanmıştır.