Konuşmacılar

  Av. Alper YILMAZ
1979 yılında Ankara’da doğdu. 2001 senesinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sırasıyla Arthur Andersen ve Ersnt Young’da uzman hukukçu olarak görev aldı. 2004 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İstanbul Barosu Çalışma Komisyonu Üyeliği ile Legal İş Hukuku Dergisi yayın kurulu üyeliği yapan Av. Alper YILMAZ’ın iş hukuku konusunda muhtelif dergi ve internet sitelerinde yayınlanan bir çok makalesi bulunmaktadır. PERYÖN üyesi olan Av. Alper YILMAZ, iş hukuku kapsamında eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Av. Alper Yılmaz, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


  Asena YALINIZ
Asena Yalınız, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun olarak profesyonel hayatına aynı yıl ESDA A.Ş.'de Araştırma Asistanı ünvanı ile başlamıştır. 1993 yılında İnsan Kaynakları Asistanı olarak başladığı Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'de 1994-1998 yıllarında İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 1998-2000 yıllarında Continent Alışveriş Merkezleri A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü, 2000-2001 yılları arasında CarrefourSA İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmıştır. 2002 yılında TeknoSA'ya İnsan Kaynakları Müdürü olarak katılan Asena Yalınız, 2006 yılında İnsan Kaynakları Direktörü, 2009 yılında İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Ağustos 2013 yılında yapılan atama ile CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve CarrefourSA İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevine devam etmektedir.


  Prof. Dr. Azize ERGENELİ
Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yönetim Prensipleri, Örgütsel Davranış, Müzakere Süreci, İşletme Etiği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon ve Yönetsel Davranış üzerine dersler veren Prof. Ergeneli'nin, bu konularda çok sayıda makalesi bulunuyor.

Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi lisans eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler (MA), Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi'nin (MBA) eğitimi aldı. Ardından doktorasını Gazi Üniversitesi'nde Genel İşletme Yönetimi üzerine yaptı. Prof. Ergeneli, aynı zamanda Hacettepe Yayınları'ndan çıkan Örgüt ve İnsan kitabının yazarı.


  Çağlar ÇABUK
Çağlar Çabuk, Çalışma yaşamına 1992 yılında Samtas A.Ş.'nin personel bölümünde başladı. 2008'de ise, is hayatının on altı yıllık ilk bölümünü "İnsan Kaynakları Müdürü" olarak çalıştığı Standard Bank Plc Türkiye Temsilciliği'nde noktaladı.

Türkiye'de, mobing (işyerinde psikolojik taciz) alanında ilk kez sahaya inen "Mobing Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi"ni yönetmiştir. Bu merkezde 2008-2009 Ekim dönem aralığında mağdurlara gönüllü destek vermiştir. Halihazırda kurucusu olduğu Dördüncü Boyut Akademi'de bireysel ve kurumsal müşterilerine mobingle mücadelede profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekte, Adalet Bakanlığı bilirkişi havuzunda görev yapmaktadır.


  Uzm. Psikolog Derya DENİZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı'nda lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Lisans tezini 'İşyerinde Örgütsel Yıldırmaya Maruz Kalan Çalışanların Kişilik Yapıları ve Kullandıkları Ego Savunma Mekanizmaları' üzerine hazırladı. Yalova ve Gebze Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde sorumlu müdür ve psikolog olarak görev yaptı. 2012 yılına dek Adalet Bakanlığı'nda şüpheli/tanık/suç mağdurlarına yönelik çalıştı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda ve Ceza Mahkemeleri'nde mobing davaları ve dosyalarıyla ilgili olarak adli bilirkişilik yaptı. 2012 yılından beri Özel Fransız Lape Hastanesi'nde görev yapıyor. Başlıca çalışma alanları Mobing, Kaygı Bozuklukları, Travma ve Bağımlılık üzerine olan Derya Deniz, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Doktora Programı'nda eğitim hayatına devam ediyor. Mobing (İşyerinde Yıldırma) isimli kitabın yazarıdır.


  Ela KULUNYAR
1985 yılından itibaren 12 yıl süre ile Koç Grubu şirketlerinden Ram Dış Ticaret A.Ş'de Koç Grubu ve diğer büyük üretici firmaların gıdadan kimyevi maddeye kadar çeşitli ürünlerinin Orta Doğu, Doğu Avrupa ve CIS ülkelerine satış faaliyetlerinin koordinasyonunda farklı görevler üstlenmiştir.

1997-2003 yılları arasında Koç Topluluğu Dış Ticaret Grubu İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmıştır. Bu yıllarda tüm insan kaynakları süreçlerinin yönetimine ek olarak "Süreç bazlı operasyonel verimlilik sistemi"nin hayata geçirilmesi, yurt dışı çalışan politikalarının yönetimi, Balanced Score Card yöntemi üzerine kurgulanan yeni performans yönetimi altyapısının dizaynı ve uygulamaya alınması faaliyetlerini koordinasyonunu sağlamıştır. Söz konusu performans değerlendirme sistemi, KalDer tarafından 2001 yılında en iyi Performans Yönetim Sistemi seçilmiştir.

Ela Kulunyar 2003- 2008 yıllarında Koç Gıda ve Perakende Grubu, İnsan Kaynakları Grup Yöneticiliği yapmıştır. Şirketin 9 farklı üretim merkezinde görev yapan 2.500 çalışandan sorumlu olarak Maret, Tat, Pastavilla, Sek ve Düzey Şirketleri'nin Tat Konserve adı altında birleşmesi sürecinde Koç Gıda Grubu'nun yeni organizasyon yapısının oluşturulması ve insan kaynakları süreçlerinin birleşen yeni şirkette kurulması ve uygulanmasını sağlamıştır. 2008’den bu yana Doğuş Otomotiv Grubu’nda İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.


  Sinan BAYRAKTAR
1972 yılında başlayan iş yaşamını Türkiye iş Bankası A.Ş. de devam ettirerek 23 yıl bu bankanın üst düzey yöneticiliğini sürdürmüş,1996 yılında reel sektöre geçerek konusunda güçlü kuruluş olan Zorlu Holding A.Ş. de finans ve pazarlama koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İlerleyen yıllarda danışmanlık ve akademik yaşama atılmış olup 2010 yılında yeni kurulan Yeni Yüzyıl Üniversite’sinde Bankacılık ve sigortacılık bölüm başkanı görevini üstlenmiş,2011 yılında ise Okan Üniversitesinde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yerli ve yabancı birçok kuruluşa farklı konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmekte olup akademik çalışmalarını bildiri, kitap ve benzeri çalışmalarla devam ettirmektedir.


  Meltem Ferendeci ÖZGÖDEK
Kurucusu olduğu “Özgödek Eğitim ve Danışmanlık-by breeze” şirketinin kurumsal çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Meltem Ferendeci Özgödek, sırasıyla; TED Ankara Koleji, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü lisans ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 1990 yılından başlayarak İnsan Kaynakları konusuna yönelmiştir. 1995 yılına kadar, insan kaynakları danışmanlığı hizmeti veren “Core Resources Management” firmasında, yönetici ve danışman olarak görev yapmış, 1994 -2012 yılları arasında Ankara Bilkent Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.

Son dönemde kurumsal iletişimin en önemli ayağı olan “İşletme Etiği” üzerinde yoğun çalışmalar yapmakta, kurumsal etik değerlerin oluşturulması ve etik bazlı yönetim konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

AB Komisyonu’nda, Brüksel’de, Bağımsız Dış Uzman olarak, belirli dönemlerde, proje değerlendirmelerine katılmaktadır. Avrupa birliği fonlu projelere danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir. SCOS (Standing Conference on Organizational Symbolism) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olarak akademi ile iş yaşamının bir araya gelmesi için uluslararası oluşumlarda görev almaktadır.

EBEN (European Business Ethics Network) üyesidir. PERYÖN, İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi’nde, farklı dönemlerde, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri vardır. PERYÖN İç Anadolu Şubesi Etik Temsilcisidir.


  Av. Pınar Ersin KOLLU LL.M.
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun olan Pınar Ersin Kollu' nun, İstanbul Bilgi Üniversitesi' nden Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır. Kollu, 1995 yılında Avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosu' na kayıt olmuştur. Kariyer hayatına 1996 yılında BEDAŞ' da Avukat olarak başlamıştır. 2000 yılında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' de göreve başlayan Kollu, 2005 yılında Hukuk Müşaviri unvanını almıştır. 2011 yılında Şirket' in Hukuk Müşavirliği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüklerinin kuruluş sürecini gerçekleştirmiştir. Noterlik Belgesi sahibi Kollu' nun ayrıca İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifikası ve International Coaching Federation Akreditasyonlu Adler Koçluk Sertifikası bulunmaktadır.

International Coaching Federation (ICF) , Adler International Learning, PERYÖN gibi kuruluşlarının aktif üyesi, GYODER Yönetim Kurulu üyesidir.

Halen İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' de Hukuk Müşavirliği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden sorumlu Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.


  Pınar BAYHAN
1976 senesinde Ankara’da doğdu. 1999 senesinde Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu. 1998–2005 seneleri arasında çeşitli televizyon kanalları ve ajanslarda habercilik yaptı. Bu süre zarfında çok sayıda ödüllü kısa film projelerinin koordinatörlüğünü üstlendi. 2006–2012 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Kurumsal İletişim görevini yürüttü. 2013 yılında 4 Boyutlu Profesyonel Koçluk eğitimini tamamladı. Şu anda sahibi olduğu sigorta acentesinde proje koordinatörlüğü ve profesyonel koçluk yapmaktadır.

 
  Site Haritası       Sosyal Medya  
  Ana Sayfa   Araştırma Sonuç Raporu  
       
 
Takvime Ekle
 
  Program Akışı   Video    
  Konuşmacılar   Foto Albüm    
  Kayıt ve Ulaşım   İletişim