Konuşmacılar

  Ali Tamer ŞENYUVA
Klinik Psikolog

Uzman Psikolog Tamer ŞENYUVA, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesinde 1985 yılında tamamlamış, yine Hacettepe Üniversitesi Uygulamalı Klinik Psikoloji programını 1987 yılında bitirerek yüksek lisans derecesini almıştır. 1987–1988 yıllarında Hava Kuvvetlerinde yaptığı askerlik görevini, pilot eğitim merkezinde danışman olarak tamamlamıştır. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra alanda terapist danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2004 yılından bu yana TAKEV Okullarında çalışmakta, halen TAKEV Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.


  Başak ERTAŞ
İK, İSG ve Çevre Müdürü, Stackpole International Otomotiv Ürünleri

1974 yılında, Ankara'da doğdu. İzmir'de büyüdü. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Kısa süre bu alanda çalıştıktan sonra halen devam ettiği İnsan Kaynakları'na geçmiştir.

20 yıldan fazladır, yerli ve çok uluslu şirketlerde insan kaynaklarının her alanında çalışma fırsatı bulmuştur. 2015 yılından beri Stackpole International İzmir Fabrikası'nda İnsan Kaynakları, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektir.

Eş zamanlı olarak koçluk, mentörlük, eğitmenlik, blog yazarlığı yapan, sosyal sorumluluk projelerine destek olan meraklı, doğayı, hayvanları çok seven, seyahat ve kitap tutkunu bir annedir.


  Betül ELMASOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi, Elmas Grup Lojistik, Basifed

Betül Elmasoğlu, lisans eğitimini Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamış, MBA Wayne State Universty'de bitirmiştir. 85-87 yılları arası Yaşar Holding'de halkla ilişkiler müdürü olarak çalışmış, 87 yılından beri lojistik sektöründe çalışmakta, 1996 yılından beri de Elmas Grup Lojistikte yönetim kurulu üyesi görevine devam etmektedir.

Çalışma dışında birçok sivil toplum kuruluşlarında ve Federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, başkanlıklar yapmış ve halen yapmaktadır.


  Çağlar ÇABUK
İK Yönetimi Danışmanı, 4. Boyut Akademi Kurucusu

Çağlar Çabuk, Çalışma yaşamına 1992 yılında Samtas A.Ş.'nin personel bölümünde başladı. 2008'de ise, iş hayatının on altı yıllık ilk bölümünü "İnsan Kaynakları Müdürü" olarak çalıştığı Standard Bank Plc Türkiye Temsilciliği'nde noktaladı ve kendi danışmanlık şirketini kurdu.

Türkiye'de, mobing (işyerinde psikolojik taciz) alanında ilk kez sahaya inen "Mobing Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi"ni yönetti. Adalet Bakanlığı bilirkişi havuzunda görev aldı.

2008'den beri liderlik, insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim, kurumsal mükemmellik, toplumsal cinsiyet eşitliği konularının yanısıra, işyerinde uygunsuz davranış, ayrımcılık ve mobingle mücadelede danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) teknik uzman ekibinde yer alan Çabuk, EFQM Mükemmellik Modeli değerlendiricisidir.

Sıfıra Sıfır Elde Var Mobing (Elma Yayınları), Koçluk ve 4. Boyut (Elma Yayınları), Yumuşak Güç (Profil Kitap) ve Solu-Can (Ceres Yayınları) isimli kitapları mevcuttur.


  Derya ALTUN
DEMİS Başkanı (Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Derneği)

Feminist ekonomisttir. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat bölümü mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisansını Genel İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır ve tez konusu, sivil toplum örgütlerinin etkinlik ve verimliliği üzerinedir. Halen Ege Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda doktora yapmaktadır ve tez konusu, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemedir. Kısa bir süreliğine University of Essex (UK)'te misafir doktora öğrencisi olarak çalışmalar yapmıştır. Toplumsal cinsiyet, göç, sivil toplum, sürdürülebilir kalkınma, yerel yönetimler akademik çalışma alanlarıdır ve bu alanlarda bildiri, makale ve kitap çalışmaları vardır. Yerel ve ulusal çok sayıda derneğin üyesidir.Halen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ekonomist olarak görev yapmaktadır.


  Evrim GÜLERYÜZ
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yapım aşamasındadır..


  Meltem AKSOY ÇETİN
İSG, Çevre ve Yönetim Sistemleri Müdürü, Kumport Liman İşletmeleri

Meltem Aksoy Çetin, lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde 1998'de tamamlamıştır. 2005 yılında Çalışma Bakanlığı'ndan İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasını almıştır. 1998'den bu yana farklı sektörlerde iş güvenliği, çevre, yönetim sistemleri, strateji, süreç yönetimi ve EFQM Mükemmelik Modeli konularında farklı projelerde görev almıştır.

2013 yılından itibaren Liman Hizmetleri'nde "Sağlık, Emniyet, Çevre ve Yönetim Sistemleri Müdürü" ve 2018 yılı itibariyle de Aydın Üniversitesi'nde İş Sağlığı Güvenliği Bölümü'nde "Öğretim Üyesi" olarak görevini sürdürmektedir.


  Nihat DEMİRKOL
Gazeteci, Yazar


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Çalışma hayatına DANIŞTAY'da başladı. İber Otel International, Coca - Cola, Aba Group, Duru Group'ta İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Prometheus'ta Danışmanlık yaptı; halen ndacademia'nin başkanı.

Başta, PHOENIX ve Simurg projeleri olmak üzere, bir çok "Değişim Yönetimi Projesi"ni yönetti. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda katılımcı ve yönetmen olarak, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda seminer, kongre ve toplantıya katıldı, konferanslar verdi. "Beyin Fırtınaları, Arama Konferansları, Problem Çözme ve Karar verme Toplantıları, Yaratıcılık Oturumları, Kent Kimliği Oluşturma Toplantıları vb. formatlarında yürüttüğü atölyelerde; "UNIVERSIADE" , "FORMULA 1" ve "EXPO 2015- İzmir" gibi, çeşitli yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projenin stratejik planlama aşamalarında görev aldı. Çeşitli Üniversitelerin Münazara Kulüplerinde, "Retorika" Koçluğu yaptı. 1995'ten günümüze, çeşitli gazete ve ihtisas dergilerinin yayın kurulu başkanlığı ve üyeliğini yaptı; sürdürmekte...

HÜRRİYET-Ege'de köşe yazıları yazmakta. Kişisel gelişim, yönetim bilimi ve eğitim yönetimi üzerine yazdığı denemeleri, 7 kitapta toplandı.

Halen, "Eğitim ve Yönetim Tasarımları" yapmakta. "Müzikal Enerji ve Kişisel Gelişim" üzerine, "butik" eğitimler vermekte. "DEMİRKOL, evli ve bir kız çocuk babası.


  Özge BERBER AĞTAŞ
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Program Yöneticisi


ILO Türkiye Ofisi Program Yöneticisi, Özge Berber Ağtaş, Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunudur. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi ve Global Labour Üniversitesi'nde Çalışma Politikaları ve Globalleşme alanında yüksek lisans yapmıştır.

Özge Berber Ağtaş, Ocak 2009'dan beri ILO Türkiye ofisinde (Uluslararası Çalışma Örgütü) Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sosyal politikalar alanında on beş yıldan uzun bir deneyime sahip olan Özge Berber Ağtaş, kurumsal kapasite geliştirme projeleri, paydaşlarla iş birliği, bağış ve kaynak sağlama, savunuculuk ve araştırma alanlarında çalışmalar yapmaktadır.


  Özge TARAKÇI ÖZKURT
Araştırma ve İleri Analiz Danışmanı, Motto Danışmanlık


2007 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümünde Yüksek Lisans dersleri almıştır.

2008-2010 yılları arasında Trend Group Araştırma ve Danışmanlık şirketinde; Proje ve İstatistik Uzmanı olarak,

2010-2011 yılları arasında Ipsos KMG Araştırma ve Danışmanlık şirketinde; Data Production bölümünde Data Production Specialist olarak,

2011-2013 yılları arasında da GfK Araştırma ve Danışmanlık şirketinde; Custom Research Executive, Auto, Energy & Finance Industries Executive, Corporate Reputation Management (RepMan) Executive ve son olarak Shopper Research Leader olarak çeşitli görevlerde yer almıştır.

2013'den bu yana bağımsız araştırma projeleri yürütmekle birlikte halen çeşitli firmalarla Proje bazlı danışmanlık, Doktora düzeyi tez araştırma danışmanlığı, çeşitli araştırma şirketlerine ileri düzey istatistik ve segmentasyon danışmanlığı vermektedir. Ayrıca Motto Araştırma firmasında Araştırma ve İleri Analiz Danışmanlığı ile Atlasteam Sales & Marketing Consultancy firmasında da tam zamanlı Data Mining & Research Manager görevlerini yürütmektedir.

Bunların yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans düzeyinde misafir eğitmen olarak dönem dönem görev almıştır.

Uzmanlık alanları; Araştırma, İstatistik, İleri Seviye Analizler, Profilleme ve Segmentasyon çalışmalarıdır.


  Dr. Serap ALTEKİN
Klinik Psikolog, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı


Psikoloji Lisans, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Klinik Psikoloji Doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 17 yıldır klinik alanda psikoterapist olarak çalışmaktadır; ağırlıklı olarak çalıştığı alanlar bireysel ve toplumsal travmalar, savaş ve göç, şiddet ve cinsel istismar, kayıp ve yastır. Özellikle şiddet, cinsel istismar, göç ve mültecilik alanlarındaki projelere klinik süpervizyon ve saha ekiplerine özbakım desteği sunmaktadır. Çalışana destek programları kapsamında toplumsal cinsiyet, mobbing, tükenmişlik, stres yönetimi, çatışma çözümü ve etkili iletişim becerileri gibi konularda koruyucu ve önleyici nitelikte bireysel ve kurumsal psikoeğitimsel destek çalışmaları yürütmektedir. Yarı zamanlı akademisyendir; Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisidir. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı ve Kriz, Afet ve Travma Birimi Sorumlusu'dur.


  Tuğba GÜRELİ
Psikolojik Danışman, PDR Birim Koordinatörü / Özel İzmir Sev İlköğretim Kurumları


Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatı boyunca dershane ve farklı özel okullarda psikolojik danışman ve rehberlik koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bunun yanısıra çeşitli sosyal platformlarda gönüllü olarak aile eğitimleri vermiş, çocuk/ergen bireysel ve grup çalışmaları ile sınav ve tercih danışmanlığı yapmıştır.

4-14 yaş öğrenme performansı ve sosyal duygusal alanlara yönelik gelişimsel programların yanısıra çocukların ihmal ve istismardan korunması, akran zorbalığı, sağlıklı cinsel gelişim ve mahremiyet ile bağımlılık alanlarında da önleyici eğitim programları geliştirmiş ve uygulamıştır.


  Tuğçe SUYABATMAZ AYDEMİR
Marka & İletişim Danışmanı, Eğitmen, Profesyonel Koç


2004 yılında, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölu¨mu¨nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına İngiliz kökenli Ogilvy Healthworld Reklamcılık Şirketi'nde başlayan Suyabatmaz, WPP grubuna ait Grey Worldwide Reklamcılık Şirketi'nde görev yapmıştır. 2013 yılında, Ogilvy CommonHealth Reklamcılık Şirketi'nin genel müdürü olarak görevine devam ederek Tu¨rkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nin sağlık endu¨strisine hizmet vermiştir.

GSK, Pfizer, Roche, Loreal, Novartis, Astra Zeneca, Unilever, P&G, Abbott, Boehringer Ingelheim, Novo-Nordisk, MSD, Abdi İbrahim, Ülker, Nestle, Danone, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Merck gibi bir çok şirket ile 360 derece iletişim projeleri yönetmenin yanı sıra, ilgili sağlık ve hasta dernekleri ile lokal ve global sosyal sorumluluk projelerinin altına imza atmıştır.

Suyabatmaz, marka, pazarlama yönetimi ve 360 derece iletişim konularında danışmanlık ve destek hizmetleri vermektedir.


  Uğur ZAT
Danışman


Boğaziçi Üniversitesi lisans, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Uğur Zat, halen Boğaziçi Üniversitesi'nde "Yetişkin Eğitimi" alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Danışmanlıklar ve kurum eğitimleri ile beraber 2006-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Arel Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Halen İstanbul'da ve İzmir'de farklı kurum ve kuruluşlarla "Yetişkinlerde Eğitim Tasarımı" ve "Kurumsal Eğitmen" olarak destek veren Uğur Zat, UYCAP (Üstün Yetenekli Çocuklar Aile Platformu) gönüllü "Yetişkin Eğitimi" uzmanıdır, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Projesinde "Gönüllü Mentorluk" yapmaktadır.


  Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI
Hukukçu - Hekim - Sağlık Hukuku Bilimi Uzmanı


1979 Akhisar doğumlu ve evlidir. 2004 yılında tıp fakültesinden mezun olmuştur. Hekimlik yaparken hukuk fakültesini tam burslu olarak kazanmış ve hukuk fakültesinden derece ile mezun olmuştur. Sağlık hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayarak ülkemizde "Sağlık Hukuku Bilimi Uzmanı" ünvanını almaya hak kazanan ilk hukukçu ve hukukçu hekimdir. Ayrıca sağlık kurumları işletmeciliği, işletme, uluslararası ilişkiler bölümleri mezunu ve sağlık hukuku doktora programında tez yazım aşamasındadır. Avukatlık stajını tamamlamış, bilirkişi ve kamuda hekim olarak çalışmaya devam etmektedir.

Sağlık hukuku alanında; kitap, makale gibi bilimsel eserler vermiş, uluslararası kongre sekreterliği, komisyon başkanlıkları, dernek organları gibi görevler üstlenmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında, yurt içi ve yurt dışı çeşitli afet durumlarında gönüllü hekimlik yapmıştır. Briç, jogging ve dalış hobileridir.


  Yasemin REŞİTOĞLU
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Başkanı, Ekin Koleji Kurucu


Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası uzun yıllar devlet kurumlarında biyolog olarak çalıştı. 2005 yılında "Etiğim Yönetimi ve Denetimi" alanında yüksek lisans eğitimini "İlköğretimde Yaratıcılık Ve Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirme" üzerine tezini hazırlayarak tamamladı.STK' ların toplumda üstlendiği görevlerin önemine inandığı için pek Çok STK'da yönetim kurulu üyeliği ve proje komitesinde yer aldı.

1998 yılından bu yana Ekin Koleji Kurucu Genel Müdürlüğünü, 2 dönemdir EÇEV Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Future Problem Solving Türkiye Affiliate Directorlüğünü (Kurucu Board Başkanı) devam ettirmektedir. Hazal ve Elif'in annesidir.

  Site Haritası       Sosyal Medya  
  Ana Sayfa   Video  
       
 
 
 
 
 
  Program Akışı   Albüm    
  Konuşmacılar   İletişim    
  Kayıt ve Ulaşım   FORUM 2012 - FORUM 2014 - FORUM 2016